• Unicode:U+53E3
  • Big5:A466
  • CNS11643:T1-4447
  • 漢語大字典:1-0566-14

錦心繡口出口成章上口口琴刀口口譯書口口腹胃口口福倒胃口口香糖口條可口可樂版口刀口風口親口一口氣火山口河口山口當口關口口味口服口蜜腹劍心直口快心口如一牲口口器眾口一詞口子缺口豁口裂口笑口目瞪口呆灰口鐵白口鐵企口板口袋口禱路口道口兒岔口三岔路口十字路口隘口口蘑口腔胸口口臭傷口口水口眼歪斜口吃忌口口炎口角炎鵝口瘡口瘡口供可口適口合口爽口口重口沉口輕一口鍾領口袖口口袋